Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

  1. REKISTERINPITÄJÄ Raumair Oy (Y-tunnus: 2426303-2) Lokaritie 4 26100 Rauma raumair ( at ) raumair.fi www.raumair.fi
  2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ Elli Viita raumair ( at ) raumair.fi +358 (0)2 822 5544
  3. REKISTERIN NIMI Raumair Oy:n tilausjärjestelmän asiakasrekisteri
  4. KÄYTTÖTARKOITUS Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausten arkistointi ja käsittely, sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Raumair Oy:n tilausjärjestelmän kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön luontiin järjestelmässä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
  5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: • Henkilön etu- ja sukunimi • Postiosoite • Sähköpostiosoite • Puhelinnumero Rekisteriin sisältyvät myös tiedot rekisteröidyn tekemistä tilauksista ja niiden vaiheista.
  6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakasrekisterin tiedot ovat asiakkaan itsensä ilmoittamia. Henkilötiedot ovat milloin tahansa rekisteröityneen muokattavissa.
  7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Asiakasrekisterin tiedot ovat vain Raumair Oy:n käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisterin IT-järjestelmiin tallennetut tietokannat on suojattu huolellisesti. Tietokantoihin on pääsy vain avainhenkilöillä, joilta tietojen tarkasteluun vaaditaan vahva tunnistautuminen.